Základní údaje

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) / Association of Electrotechnical Industry of the Slovak Republic

Address:
Bajkalská cesta 31
821 05, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 17314798
Phone: +421-255647885
+421-918651440
WWW: www.zep.sk
Location:PAV V / 175

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.02.02 Interest unions, interest associations