Základní údaje

Zhejing Jinlong Electrical Machinery Stock Co., Ltd.

Address:

318058, Zhejiang
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57682899777
Location:PAV Z / 086

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.55.03 Asynchronous electric motors