Základní údaje

ZHEJIANG ZHUJI TIANLI MACHINE CO., LTD.

Address:
DianKou town, Zhengjiang province
Zhuji city
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57587062183
Location:PAV V / 019C

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.11.02 High-pressure hydraulic hoses