Základní údaje

Zhejiang JC Antenna Co., Ltd

Address:
Zhenye road 398#, South Street
314001, Jiaxing
China
ID.NO.:  
Phone: +86-13586453230
Location:PAV Z / 081

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.03.01.02 Antenna arrays