Základní údaje

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Address:
Jeruzalemská 1283/9
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 00025950
Phone: +420-221015892
Location:PAV V / 119

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01 Basic and applied research

Exhibitor's represented companies

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

  • Spain

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

  • Czech Republic

Státní úřad inspekce práce

  • Czech Republic