Základní údaje

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Address:
Jeruzalemská 9
116 52, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 00025950
Phone: +420-221015811
Location:PAV Z / 012

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.29 Testing

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions