Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Výzkum v oblasti zpracování informací a komunikace

Vystavovatelé v oboru Výzkum v oblasti zpracování informací a komunikace:

Západočeská univerzita v Plzni

PAV V / 167

Výzkumná a vývojová centra (NTC, RTI, NTIS, RICE) a Fakulta designu a umění ...