Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Výzkum v oblasti elektrotechniky

Vystavovatelé v oboru Výzkum v oblasti elektrotechniky:

Západočeská univerzita v Plzni

PAV V / 167

Výzkumná a vývojová centra (NTC, RTI, NTIS, RICE) a Fakulta designu a umění ...