Základní údaje

Vinko Auto Industries Ltd.

Address:
A 69, First Floor, FIEE Complex, Okhla Industria
110020, New Delhi
India
ID.NO.:  
Phone: +91-114279504
Location:PAV C / 016A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.04.01.03 V-belts