Základní údaje

VENUS WIRE INDUSTRIES Ltd.

Address:
Mehta Mahal, Opera House
400004, Mumbai
India
ID.NO.:  
Phone: +91-2224978840

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 13.07.01 Welding and cutting electrodes