Základní údaje

Valivé ložiská P & M

Address:
Odborárska 1
831 02, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 51232430
Phone: +421-255566226
Location:PAV V / 127

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.40.04 Roller bearings