Základní údaje

VAKUUMTECHNIK, s.r.o.

Address:
Seredská 1124
920 03, Hlohovec
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-337910070
+421-905982519
Location:PAV V / 133

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Vacuum lifting solutions.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.05.11 Vacuum gripping and hoisting devices