Základní údaje

Ústecký kraj

Adresa:
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO: 70892156
Telefon: +420-475657111
+420-475657559
Umístění:PAV V / 027

Obory vystavovatele