Základní údaje

Ústecký kraj

Address:
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
Czech Republic
ID.NO.: 70892156
Phone: +420-475657111
Location:PAV P / 063

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03.02 Programmes for regional development