Základní údaje

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a st. zkušebnictví

Adresa:
Biskupský dvůr 1148/5
110 00, Praha 1
Česká republika
IČO: 48135267
Telefon: +420-221802111
Umístění:PAV P / 090

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů ČR upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v EU. ÚNMZ zajišťuje tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem.

Obory vystavovatele

Obor: 09.02.16 Normy