Základní údaje

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Address:
Želetavská 1525/1
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 15272028
Phone: +420-225982511
Location:PAV P / 064

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.01 Banks and financial institutions

Product categorie: 09.02.04 Financing