Základní údaje

TriLAB Group s.r.o.

Address:
Purkyňova 649/127
612 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 05288746
Phone: +420-732685858
Location:PAV F / 092

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.30.03 3D printers for prototyping