Základní údaje

TIC BRNO, příspěvková organizace

Address:
Radnická 365/2
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 00101460
Phone: +420-542427150
+420-542427151

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions

Product categorie: 09.03.02 Programmes for regional development