Základní údaje

TES VSETÍN s.r.o.

Adresa:
Jiráskova 691
755 01, Vsetín
Česká republika
IČO: 24815276
Telefon: +420-571812111
+420-571812239
Umístění:PAV Z / 043

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Průmyslová automatizace

Řešení zahrnují širokou oblast aplikace s různým stupněm automatizace výrobních procesů. Předmětem dodávky jsou kompletní automatické pracovní stroje s požadovanými charakteristikami. Stroje pro jednotlivé úkony dle programu – čištění, montáž, výrobu, dopravu, testování aj. či celé výrobní linky, které jsou součástí většího výrobního procesu.
V nejjednodušších aplikacích jsou programovatelné automaty součástí ovládání v rámci nízkonapěťových rozvaděčů, s malými vizualizačními a ovládacími panely nebo klasickými panely se spínacími prvky
a signálkami. U rozsáhlejších aplikací je navrhován dvouúrovňový řídicí systém s různými typy programovatelných automatů (PLC). Volba PLC systému závisí na provozních zvyklostech uživatele i optimálním poměru mezi cenou a technickými požadavky. Flexibilita zařízení umožňuje připojit různé subsystémy procesní úrovně včetně prostředků MaR.