Základní údaje

TERMETAL - ANDRZEJ ZBOROWSKI

Adresa:
Graniczna 7
41-940, Piekary Śląskie
Polsko
IČO:  
Telefon: +48-322871256
Umístění:PAV V / 029

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV

TERMETAL nabízí zařízení pro indukční ohřev, která nacházejí uplatnění v různých průmyslových oborech.

– Generátory indukčního ohřevu 3 kW÷4000 kW, 200 Hz÷500 kHz.
– Indukční pece k tavení litiny, ocelolitiny a barevných kovů.
– Indukční ohříváky ingotů, prutů, ploché oceli, trubek, plechů, drátů.
– Zařízení pro povrchové indukční kalení.
– Zařízení pro indukční pájení.
– Automatické a poloautomatické systémy přepravy, třídění, nakládky a vykládky součástek.
– Systémy manipulátorů a průmyslových robotů.
– Kompletní výrobní linky, zavádění technologií.
– Servis generátorů, modernizace zařízení, náhradní díly, chladicí systémy, budiče, cívky.