Základní údaje

TEDOK, spol. s r.o.

Address:
Jahodová 37
106 00, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 00676659
Phone: +420-271751913
Location:PAV P / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.16 Electroerosion machine tools