Základní údaje

Technologická agentura ČR

Adresa:
Evropská 1692/37
160 00, Praha 6
Česká republika
IČO: 72050365
Telefon: +420-234611312
Umístění:PAV P / 060

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu