Základní údaje

Technologická agentura ČR

Address:
Evropská 1692/37
160 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 72050365
Phone: +420-234611312
Location:PAV P / 060

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu