Základní údaje

T - Industry, s.r.o.

Address:
Hoštáky 910/49
907 01, Myjava
Slovakia
ID.NO.: 36327204
Phone: +421-907712955
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.05.14.02 RFID technologies