Základní údaje

SUPERSUN INDUSTRIAL LTD

Address:
#106 Zhujiang Rd. Xiangfang
150036, Harbin
China
ID.NO.:  
Phone: +86-13069890588
Location:PAV Z / 018

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.40.03 Ball bearings

Product categorie: 02.40.04 Roller bearings