Základní údaje

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Adresa:
Hudcova 424/56b
621 00, Brno
Česká republika
IČO: 00001490
Telefon: +420-541120111
Umístění:PAV P / 090

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

SZÚ je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 13 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, působí jako inspekční orgán, kalibrační laboratoř a nabízí široké spektrum vzdělávacích programů a školení.