Základní údaje

STOKER CONCAST PVT. LTD.

Address:
Plot No. 7h, Nit Industrial Area
121001, Faridabad
India
ID.NO.:  
Phone: +91-9811144671
Location:PAV Z / 120B

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01.01.04 Continuous casts