Základní údaje

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

Address:
Ispat Bhawan, Lodi Road
110003, New Delhi
India
ID.NO.:  
Phone: +91-9968605299

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01.02 Hot rolled steel