Základní údaje

Státní úřad inspekce práce

Address:
Kolářská 451/13
746 01, Opava
Czech Republic
ID.NO.: 75046962
Phone: +420-950179101
Location:PAV Z / 012

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions