Základní údaje

SONA BAND

Address:
21 n. Attibele Industrial Area, Aattibele, Anekal
562107, Bangalore
India
ID.NO.:  
Phone: +91-08026685861

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.04.02.22 Ropes, cords, binding straps