Základní údaje

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresse:
Vazovova 5
812 43, Bratislava
Slowakei
ID-Nr.:  
Telefon: +421-917470507
Standort:PAV V / 105A

Die Firma befindet sich am Stand:

Zväz strojárskeho priemyslu SR

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 09.02.34 Schulen