Základní údaje

SLM Solutions Group AG

Address:
Roggenhorster Str. 9c
23556, Lübeck
Germany
ID.NO.: 282823792
Phone: +49-451160820

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.30.03 3D printers for prototyping

Product categorie: 11.03.01 Rapid prototyping devices