Základní údaje

SKF CZ, a.s.

Adresa:
U Měšťanského pivovaru 1417/7
170 04, Praha 7
Česká republika
IČO: 00006548
Telefon: +420-234642111
Umístění:PAV A1 / 012DT

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

SKF je přední světovou technologickou společností, která zajišťuje kompletní řešení rotačních celků a jejich efektivní provoz pro všechna odvětví průmyslu. SKF má celosvětově více než 45 tisíc zaměstnanců, zastoupení ve více než 130 zemích a síť přibližně 17 000 distributorů na celém světě.

Naši zákazníci požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k naší vizi světa spolehlivých rotačních strojů.Dosahujeme toho spojením našich zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. Náš úspěch je založen na těchto znalostech, našich lidech a čtyřech našich hlediscích Zásad péče SKF (SKF Care).