Základní údaje

SINOVIA CONSULT s.r.o.

Address:
Gogolova 228/8
128 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 03527735
Phone: +420-724024112
Location:PAV P / 051

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01 Machine tools