Základní údaje

Shobha Industries Pvt. Ltd.

Address:
28B/12, East Punjabi Bagh
110026, New Delhi
India
ID.NO.:  
Phone: +91-1128315888
Location:PAV V / 173A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.06.01.01 Reamers