Základní údaje

Shenyang Toshine Aluminum Co., Ltd.

Address:
Qishan
110032, Huanggu, Liaoning
China
ID.NO.:  
Phone: +86-15840149884
Location:PAV Z / 052

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories