Základní údaje

Shanghai Top Motor Co., Ltd.

Address:
No. 303 Kangliu Road
201315, Kangqiao, Shanghai
China
ID.NO.:  
Phone: +86-2168192006
Location:PAV Z / 112

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.55.03 Asynchronous electric motors