Základní údaje

SHANGHAI HI-EXPO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.

Address:
Room 2501, No.1666 North Sichuan Road
200080, Shanghai
China
ID.NO.:  
Phone:
WWW:  
Location:PAV Z / 056

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu