Základní údaje

SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG, odštěpný závod

Address:
č. p. 137
293 01, Neprevázka
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +49-210244000
Location:PAV F / 105

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.06.01 Machining tools