Základní údaje

Santenberg Maschinen Deutschland GmbH

Address:
Gewerbepark am Gründel 2
09423, Gelenau
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-37297760510
Location:PAV V / 076

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories