Základní údaje

Regionální technologický institut, Fakulta strojní ZČU v Plzni

Adresa:
Univerzitní 22
306 14, Plzeň
Česká republika
IČO: 49777513
Telefon: +420-377638701
Umístění:PAV Z / 044

Profil

Výzkumné a vývojové centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Obory vystavovatele