Základní údaje

Rapidnext, s.r.o.

Address:
Gúgska 4126/115
940 01, Nové Zámky
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-908135944
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories