Základní údaje

Rakouské velvyslanectví - Obchodní oddělení

Address:
Krakovská 7
111 21, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-222210255
Location:PAV V / 098

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions