Základní údaje

PS Bearings Co., Ltd.

Address:
No. 2 Hengxi Road
213168, Niutang
China
ID.NO.:  
Phone: +86-51986399561
Location:PAV V / 028G

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu