Základní údaje

Prusa Research by Josef Prusa

Address:
Partyzánská 188/7a
170 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 06649114
Phone: +420-226258516
Location:PAV A1 / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.30.03 3D printers for prototyping