Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor 3D modelování pro aditivní výrobu

Vystavovatelé v oboru 3D modelování pro aditivní výrobu:

3Dees Industries, s.r.o.

PAV F / 008
PAV F / 118

Soustřeďujeme se na aplikace 3D tisku v nových průmyslových sektorech a radíme ...