Základní údaje

PRESSTA-EISELE ČS s.r.o.

Address:
A. Dubčeka 291
013 03, Krasňany
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-415692679
Location:PAV V / 161

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01 Machine tools