Základní údaje

POZYTON Sp. z o. o.

Address:
Staszica 8
42-202, Czestochowa
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-343664495
Location:PAV V / 059

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.34.13 Electric meters

Product categorie: 07.46.08 Software for data measuring and analysis