Základní údaje

Polsko - Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Oddělení propagace obchodu a investic

Address:
Loretánské náměstí 109/3
118 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-271732342
Location:PAV V / 025

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions