Základní údaje

PlasticPortal.eu

Address:
Vodná 9
949 01, Nitra
Slovakia
ID.NO.: 17318378
Phone:
WWW:  
Location:PAV G1 / 081

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu